Rekisteriseloste

 

 

Rekisteriseloste

 

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

Laatimispäivä 24.5.2018

 

 

1. Rekisterinpitäjä

 

Jyväskylän Autovaruste Oy

ALV-tunnus: 0591700-02

Väinönkatu 40

40100 Jyväskylä

Suomi

014-216027

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

 

Niklas Könönen

Asiakaspalvelu@jkl-autovaruste.com

Puhelin: 0407199915

 

3. Rekisterin nimi

 

jkl-autovaruste.com:n verkkokaupan käyttäjärekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

 

jkl-autovaruste.com:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

  •  Henkilön etu- ja sukunimi

  •  Osoite

  •  Sähköpostiosoite

  •  Puhelinnumero

  •  Tilaustiedot 

  •  Lähetysten seurantatiedot

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisterinpitäjä rekisteröi jkl-autovaruste.com:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

jkl-autovaruste.com:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

 

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

 

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

11. Tiedon korjaaminen

 

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.